Betegfelvétel, betegirányítás

BETEGEINK A RÁKOS ÚTI SZAKRENDELŐBEN A KÖZPONTI BETEGIRÁNYÍTÁSON (RECEPCIÓN) KERESZTÜL JUTHATNAK A RENDELÉSEKRE.

KIVÉVE:

  • a laboratóriumba,
  • fizikoterápiára és gyógytornára,
  • a rendelő épületében működő Gyermek Háziorvosi Szolgálatra,
  • Felnőtt Fogászati rendelőkbe.

A rendelésekre történő betegfelvétel a rendelő orvos kérésének megfelelően hamarabb is leállhat, mint a rendelési idő vége, amennyiben az orvos úgy ítéli meg, hogy a rendelési idő végéig a már bejelentkezetteken kívül több pácienst nem tud ellátni.

A BETEGIRÁNYÍTÁSON dolgozó munkatársak feladata a betegek fogadása, tájékoztatása, a páciensek adatainak rögzítése és ellenőrzése, a bejelentkezett beteg adatainak az igénybe venni kívánt szakellátó helyre történő továbbítása, TELEFONON (+36-1-506-0178; 506-0105; 506-0149; 506-0191) KÉRT IDŐPONT egyeztetés alapján történő ELŐJEGYZÉSE.

recepcio@xv-euint.hu

Adatbázisunkban a kerület lakosai többségének és mindazoknak az adatai, akik valamilyen szolgáltatást itt már igénybe vettek, megtalálhatók, így a betegfelvétel ilyenkor csak rövid ellenőrzési időt vesz igénybe. Ugyanakkor mentesíti az egyes rendelőkben dolgozókat az adatfelvétel terhétől, így több idő marad a tényleges betegellátásra.

A SZEMÉLYI ADATOK KÖTELEZŐ ELLENŐRZÉSE, a korábbi adatrögzítési hibák, az utolsó megjelenés óta bekövetkezett esetleges adatváltozások átvezetése, javítása gyakran szükségessé teszi az adatok módosítását, ezért SZÜKSÉGES A TAJ KÁRTYA, A SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY, LAKCÍMKÁRTYA, továbbá a CSAK BEUTALÓVAL IGÉNYBE VEHETŐ RENDELÉSEKRE történő felvétel esetén a BEUTALÓ bemutatása.

Az adategyeztetés elsősorban az Önök érdekét szolgálja, az esetleges tévedések, hibák megelőzése érdekében, de az Intézmény is csak akkor jut hozzá az ellátásért járó finanszírozáshoz, ha a NEAK felé korrekt betegadatokat szolgáltat.

A betegirányítóban dolgozó munkatársak nem dönthetnek sürgősség kérdésében, nem küldhetnek el vizsgálat nélkül beteget, nem adhatnak felvilágosítást hatáskörükbe nem tartozó szakmai kérdésekben, ilyen esetekben a beteget továbbirányítják az illetékes orvoshoz vagy vezetőhöz.

A LABORATÓRIUMI BEJELENTKEZÉS folyamatát AUTOMATA SORSZÁMOSZTÓVAL gyorsítottuk, illetve tettük kényelmesebbé a várakozási időt, amit így nem sorban állással, hanem kényelmesen ülve tölthetnek el.

A BETEGEK FOGADÁSA, BEHÍVÁS

A bejelentkezett és/vagy előjegyzett, rendelésre váró betegek listáját az orvosok a saját számítógépükön látják. A betegeket általában a bejelentkezés sorrendjében fogadják, de SORON KÍVÜL KÖTELESEK ELLÁTNI A SÜRGŐS ESETEKET, továbbá az érkezéstől függetlenül szólítják az előre egyeztetett időpontra előjegyzetteket.

Gyakran tapasztaljuk, hogy a betegek egyidejűleg több rendelésre is bejelentkeznek, esetleg a hosszú sort látva elmennek más ügyeiket intézni és ezért egy adott rendelésen a munkatársaink hiába szólítják őket. Ilyenkor a sorban utánuk következőket fogadják, ami a betegek egymás közötti, vagy a betegek és a dolgozók közötti konfliktus gyakori forrása. Ezek a konfliktusok csak az egymás iránti tisztelet és tolerancia mellett lesznek elkerülhetők, amire ezúton is szeretnénk tisztelettel kérni betegeinket.