Akadálymentesítési nyilatkozat

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény elkötelezett amellett, hogy honlapját az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv és a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény alapján akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a www.xv-euint.hu honlapra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

A honlap az alábbiakban felsoroltak miatt csak részben felel meg a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek.

Nem akadálymentes tartalom

Az alábbiakban felsorolt tartalmak a következő ok(ok) miatt nem akadálymentesek:

A 2018. évi LXXV. törvénynek való meg nem felelés:

  • A weboldal tartalmazhat olyan szkennelt pdf állományokat, melyek felolvasó szoftverek segítségével nem felolvashatóak. A jelenlegi gyakorlat szerint a dokumentumok hitelesítése kézi aláírással történik. Az így keletkező pdf állományok szkennelése során nem minden esetben biztosítható, hogy azokat a felolvasó programok értelmezni tudják.
  • A honlap oldalai tartalmazhatnak olyan külső forrásból, illetve harmadik féltől származó médiatartalmakat, melyek nem garantáltan akadálymentesek.

Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a webhely a lehető legrövidebb időn belül, minél teljesebb körben akadálymentessé váljon.

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

Ezen nyilatkozat 2024. június 19-én készült.

A nyilatkozat elkészítése az (EU) 2018/1523 bizottsági végrehajtási határozat 3. cikkének (1) bekezdése szerint történt. 

E nyilatkozat a szervezetünk által végzett önértékelés alapján készült.

Visszajelzés és elérhetőségek

Annak érdekében, hogy javítani tudjuk a tartalomhoz való hozzáférést, kérjük, hogy a web@xv-euint.hu címen tájékoztassanak bennünket a tapasztalt problémákról, az esetleges megfelelőségi hiányosságokról.

Végrehajtási eljárás

Amennyiben a Honlap akadálymentességére vonatkozó Kérelmet benyújtó személy a 2018. évi LXXV. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem kap választ, vagy az abban foglaltakat nem találja kielégítőnek, úgy az alábbi szervezethez fordulhat:

Ellenőrző szervezet:

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.

Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35.

Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070

E-mail: ugyfelszolgalat@kifu.gov.hu

Web: https://kifu.gov.hu/

Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyta.

Peskóné Dr. Buzna Andrea

főigazgató főorvos