int kepBudapest XV. Kerületének Egészségügyi Intézménye 1972-ben létesült azért, hogy a kerületi lakosok, az itt dolgozók, és a környék lakossága magas szintű szakorvosi ellátását – az orvostudomány mindenkori állásának megfelelő szinten biztosítsa. Az Intézmény tulajdonosa a XV. Kerületi Önkormányzat, a helyi lakosság ellátásának érdekében kiemelt figyelmet fordít az egészségügyre.

A jó minőség elérése érdekében az Intézmény vezetése, orvosai, asszisztensei és más képzettségű egészségügyi dolgozói arra törekszenek, hogy mindenkor magas szinten, a minket felkereső betegek véleményét figyelemmel kísérve a kor szakmai színvonalán nyújtsunk segítséget az arra rászorulóknak. Ennek érdekében folyamatosan lehetőséget nyújtunk a szakmai továbbképzésekre, oktatásra. Figyelemmel kísérve az orvostudomány gyors fejlődését, olyan műszerekkel látjuk el rendelőinket, melyek nemcsak a betegségek gyors felismerésében segítenek, hanem azok megelőzésében is rendelkezésünkre állnak. Orvosi berendezéseinket a pontos működés érdekében folyamatosan ellenőrizzük, és karban tartjuk.

Gazdasági, műszaki és ügyviteli dolgozóink mindent megtesznek a zavartalan ellátás érdekében. Intézetünk korszerű informatikai rendszerrel van felszerelve. Folyamatos felújításokkal javítjuk a betegek kényelmét. Nagy gondot fordítunk a mozgáskorlátozott betegeink akadálymentes közlekedésének elősegítésére.

A hatékony, megbízható és egyenletesen magas szintű egészségügyi ellátás biztosítása érdekében a szakrendelői munka minden területére – lépcsőzetesen – bevezettük az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány, valamint a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 02 követelményeinek megfelelő integrált minőségirányítási rendszert, melynek keretében kötelezettséget vállalunk egy jól működő indikátor rendszer kialakítására, eredményeinek – a folyamataink fejlesztése érdekében való – hatékony felhasználására.

A XV. kerületi Önkormányzat 2020 tól új névadónk által elnevezett Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény által ellátandó alaptevékenység: egészségügyi alapellátás és járóbeteg szakellátás + gondozás.

Székhelye: 1152 Budapest Rákos út 77/A.

Telephelyei:

 • 1158 Budapest Őrjárat utca 4/b.
 • 1158 Budapest Őrjárat utca 1-5.
 • 1152 Budapest Rákos út 58.
 • 1158 Budapest Hősök útja 1., 3.
 • 1157 Budapest Zsókavár utca 42-44.
 • 1151 Budapest Sződliget utca 32.
 • 1153 Budapest Hubay Jenő tér 8.
 • 1151 Budapest Kossuth u. 3.
 • 1155 Budapest Opál u. 11.
 • 1152 Budapest Arany János utca 73.
 • 1158 Budapest Bezsilla Nándor utca 29.

Intézményünk története

Rákospalota egészségügyi ellátásáról sokat lehet elmondani. Mielőtt fővárosi kerületté vált domináns volt vidéki jellege. Egészségügyi ellátása is ennek megfelelően alakult.

Az egészségügyi ellátás igen kezdetleges formában működött. Az alapellátást 21 felnőtt és egy gyerek-körzetben biztosították az orvosok a korábban felépült újpesti Rendelőintézet segítségével. A kerület felügyelete alá tartozott a Tüdőgondozó, a Bőr-és Nemibeteg- gondozó, valamint az Anya- gyermekvédelmi és iskola-egészségügyi szolgálat, melyet a kerületi tiszti főorvos irányított. A szakorvosi ellátást a betegek az újpesti Szakrendelőben, illetve Uzsoki utcai Kórházban vehették igénybe. A fekvőbetegek többnyire az újpesti kórházakba kerültek.

Később az újpesti rendelő kihelyezett nőgyógyászati, sebészeti szakrendelést végzett a Rákos úton működő körzeti orvosi rendelőben. A rendelések rendkívül zsúfoltak voltak, a betegek járatása sok kellemetlenséget okozott orvosnak, betegnek egyaránt. Alapvető változást csak a szakrendelő elkészülte eredményezett. Ez nemcsak a szakrendeléseket hozta egy helyre és közel a lakossághoz, hanem megteremtette a kerület saját egészségügyét, elindította annak valós fejlődését.

Az épület Pest és Buda egyesítésének centenáriumán került átadásra 1972. április 4-én.

Az Intézet alapvetően változtatta meg a kerületben az egészségügyi helyzetet, nemcsak a helyben nyújtott szolgáltatások miatt, hanem mert ezzel megváltozott a kerület felelőssége a lakosság ellátásával szemben. A tulajdonos Tanács, felelőssé vált a lakosság egészségi állapotáért, és önálló Intézményével képessé is vált annak gondozására. Az itt dolgozó nagyszámú szakorvos megváltoztatta a lakosság szemléletét és a vezetők kötelességérzetét. Jótékony hatása statisztikai adatokkal igazolható volt.

A Fővárosi Tanács akkori intézkedése sajnos alig 10 év múlva megakasztotta ezt a fejlődést. Elsősorban gazdasági okokból valamennyi egészségügyi intézményt fővárosi kezelésbe vett, és a járóbeteg-ellátás egészét integrálta a kórházakba. Ezzel elvették a felügyeletet és a felelősséget az illetékes Tanácsoktól azzal az érvvel, hogy a nagyobb egységekben jobban tudják biztosítani a szakmai színvonalat. Az elképzelés sajnos nem vált be, különösen azokban a kerületekben, ahol a kórház más kerületben működött.

Fokozta a hátrányokat, hogy az állandó anyagi gondok miatt a kórházigazgatók mindig háttérbe szorították a rendelőt a fekvőbeteg ellátás érdekeivel szemben. A helyi Tanács vezetői megszabadulva a felelősségtől és az anyagi terhektől nem is foglalkoztak ezekkel a problémákkal, a panaszokat továbbították a kórházak főigazgatóinak. Ezek után természetes, hogy a rendszerváltás után azonnal elindultak a mozgalmak az Önkormányzatokban a rendelők visszaszerzéséért. A tanácstörvény azonban csak az alapellátás visszaadását rendelte el ezért a kórházak tulajdonosai nem is akarták a rendelőket visszaadni. A Fővárosi Önkormányzatban is súlyos harcot kellett vívni a kerületi képviselőknek, míg megszületett a rendelet, amely lehetővé tette a visszaadást, ha a kerület kéri.

A XV. kerület elsők között kérte és kapta vissza rendelőjét. A döntés jogosságát igazolta a fejlődés, ami az elmúlt években bekövetkezett. A nehéz anyagi körülmények ellenére a kerület sok pénzt költött az Intézet fejlesztésére. A felelősség pedig rákényszeríttette a testületeket, hogy foglalkozzanak rendszeresen az egészségügy problémáival, és tegyenek annak megoldásáért. Mára az Intézet a kerület meghatározó intézménye lett, és élvezi a lakosság megbecsülését. Fejlesztésre, beruházásra és működésre az Önkormányzat is támogatja Intézményünket.

A korábban hagyományos egyszerű területi ellátás helyett, amely a XV. Kerületi Szakorvosi Rendelőintézetet jellemezte, ma egy modern járóbeteg ellátásra szakosodott Egészségügyi Intézménye van a kerületnek, benne legmodernebb automata labor felszereléssel, új röntgen felvételizővel, a hagyományos képalkotó vizsgálómódszerek mellett digitális rtg. készülékkel és Computer tomographhal (CT), ultrahang készülékkel. Kiemelendő a szívultrahang az áramlásmérőjével együtt. Teljes körű a kardiológiai szakrendelés műszerezettsége.

2006. január 1-ével Intézményünk jogutódként átvette a volt Észak-Pesti kórház rendeléseit, gondozóit. A Kórház története a századfordulóra nyúlik vissza.

 • A XX. sz. elején magánszemélyek vásárolták meg a területet.
 • 1904-1912 Niedermann féle Idegszanatórium
 • 1912-1945 Biztosítói Tüdőgyógyintézet
 • 1945-1991-ig Vegyes profilú orosz katonai kórház
 • A 1006/1992 (I.20.) Kormányrendelet az Ingatlant osztatlan közös tulajdonba adta azzal a feltétellel, hogy 1995. december 31-ig a kórháznak meg kell kezdenie a működését

Több terv is készült a hasznosításra, de a kórház az anyagi források hiánya miatt sosem készült el. A Fővárosi és a XV. Kerületi Önkormányzat megállapodott abban, hogy az ott működő szakrendeléseket és gondozókat 2006. január 1-el a kerületi Önkormányzat mint jogutód működteti tovább és a 7 hektáros alapterületet hasznosítja.

Az összevont Intézet:

 • Területi ellátási kötelezettséggel Budapest, XV. kerület területén 55 háziorvosi praxisban látja el a feladatot.
 • Járóbeteg szakellátást és gondozást nyújt a következő szakterületeken:
  • Belgyógyászat,
  • Laboratórium,
  • Nőgyógyászat,
  • Sebészet,
  • Kardiológia, EKG, Echokardiographia,
  • Ortopédia,
  • Urológia,
  • Szemészet,
  • RTG, Ultrahang, CT
  • Ideggyógyászat,
  • Menopausa-osteoporosis,
  • Reumatológia,
  • Gasztroenterológia,
  • Bőrgyógyászat,
  • Onkológia (kemoterápia nélkül)
  • Fül-Orr-Gégészet, Audiológia
  • Fizikoterápia+gyógytorna
  • Szájsebészet (felnőtt), Fogászat (gyermek, felnőtt), Gyermek-fogszabályozás, Fogászati RTG,
  • Felnőtt és Gyermek Körzeti orvosi rendelők
  • Védőnői Szolgálat
  • Pszichológus
  • Addiktológia
  • Pszichiátria és gondozó
  • Tüdőgyógyászat és gondozás
  • Angiológia
  • Haematológia
  • Diabetológia-dietetika
  • Sportorvoslás
  • Proctológia

Intézményünk a Kardiológia-belgyógyászati és sebészeti komplex minél definitívebb ellátás érdekében, angiológiai és haematológiai szakrendelést indított, javítva ezzel a szakmai és a betegek megelégedettségét. Kapcsolódtunk az Országos Telemedicina Rendszerhez a gyorsabb betegellátás érdekében.

Gazdasági-pénzügyi részlegünk a finanszírozási-kontrolling csoporttal kiegészülve, gazdaságos és hatékony ellátásszervezéssel kívánjuk emelni a betegellátás színvonalát. Intézményünk egészségügyi szakdolgozói magas szintű felkészültséget igénylő, felelősségteljes szolgálatot látnak el. Ehhez természetesen szükségünk van kellően felszerelt rendelőkre, folyamatos – egyedi igényeket is kielégítő – anyagellátásra, biztonságot nyújtó hibaelhárításra. Dolgozóink munkahelyi közérzetét javítja a gyógyító technika műszaki színvonalának és a munkakörülmények állandó javítása, a korrekt belső szabályzatok érdekegyeztetéses kialakítása és következetes munkáltatói betartása. A személyi feltételek megfelelőségét igazolja az orvosok és szakdolgozók kreditpontos továbbképzéseinek igazolása.

XV. ker. Rákos út

map1152 Budapest, Rákos út 77/a.

mapHétfő-Péntek: 800-2000

map+36-1-506-0100

Előjegyzés szakellátásra: +36-1-506-0178; 506-0105; 506-0149; 506-0190; 506-0191; 506-0192

Előjegyzés szakellátásra - munkanapokon 900-2000

A háziorvosok és fogorvosok a menüpontokban feltüntetett közvetlen vonalaikon érhetők el.

Kérjük, a telefonvonalaink túlterheltsége miatt, lehetőség szerint a délutáni vagy esti órákban hívják előjegyzési vonalainkat.

Light-Mail-icon2Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

XV. ker. Őrjárat utca

map1158 Budapest, Őrjárat u. 1-5

mapHétfő-Péntek: 800-2000

map+36-1-506-0226

 

 

internetes elojegyzes

 

Ügyeletek

Felnőtt:

map1157 Budapest, Zsókavár u. 42-44.

map0-24

map+36-1-307-2222

Gyermek:

map1089 Budapest Üllői út 86. - Heim Pál Gyermekkórház

mapMunkanapokon: 2000-800, Szabad, pihenő, munkaszüneti napokon: 0-24

mapKijáró ügyelet:

+36-1-264-3314; +36-1-264-7481

Ambulancia:

+36-1-210-0720

Weboldalainkon cookie-at (sütiket) használunk annak érdekében, hogy felhasználóink oldallátogatási szokásairól információkat szerezhessünk, de nem tárolunk személyes információkat. Ön az oldal meglátogatásával hozzájárul a a cookie-k használatához. További információ adatkezelési tájékoztató.